Ledda motionsgrupper

Vi erbjuder ledd motion för barn, ungdomar, vuxna, seniorer och specialgrupper. Grupperna är specialsimning, specialgymnasti, kroppskontroll- och balansgymnastik, seniorgymnastik, vattengymnastik.

Under sommaren arrangeras parkgymnastik och simskolor för barn.

Allmän information om de ledda motionsgrupperna och anmälning

P.g.a. coronan har deltagarplatserna i motionsgrupperna förminskats.

Idrottens broschyr 2021_2022

Anmälning till motionsgrupperna på adressen www.sibbo.fi > kultur och fritid > idrott och friluftsliv > ledd verksamhet eller tfn 050 382 6990, 040 191 4290 eller 040 191 4527.

Anmälningslänkarna öppnas 18.8.2021 kl. 8.00. Uppdatera sidan efter kl. 8.00.

Dataskyddsbeskrivning

Meddela alltid namn, näradress, telefonnummer, personbeteckning. Även e-postadress om ni har en sådan. Vid anmälning av barn även barnets ålder, förälderns namn och personbeteckning och eventuell handikapp eller sjukdom när det gäller specialgrupper.

Du får en bekräftelse på varje anmälan i din e-post. Om du inte har gett din e-postadress, får du ingen bekräftelse.

Grupperna börjar vecka 35.

Höstterminen: 30.8.-12.12.2021
Vårterminen: 10.1.-30.4.2022

Obs! Grupperna hålls inte:
21-27.2.2022 (sportlov)
15.4-18.4.2022 (påsk)

Terminen förlängs med en gång om motionsgruppen inhiberas pga. helgdag.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Obs! Vattengymnastik i första hand för sibbobor

Kursavgifterna faktureras när grupperna börjar om annat inte meddelats.Rätt till förändringar gällande pris, klockslag och tidpunkt bibehålls.

Tilläggsinformation om motionsgrupperna: Idrottskoordinator Tiina Forssell 050 382 6990

 

Vattengymnastik

För seniorer och för dem som har problem i stöd- och rörelseorganen. Lätt gymnastik med hjälp av olika redskap och vattnets motstånd. Deltagarna bör klara av att på egen hand röra sig i bassängutrymmena,duschen och bastun. Terminsavgift 60€.

Nickby

(hälsocentalens fysioterapins bassäng, Jussasvägen 14)

Tisdag

 • 13:00-13:45 (lättare, en del av platserna reserverade för  personer som flyttas från fysioterapin
 • 13:45-14:30 (lättare)
 • 15:00-15:45

Ledare: Tiina Forssell

Torsdag

 • 9:00-9:45 (TF)
 • 9:45-10:30 (TF)
 • 11:00-11:45 (JD)
 • 12:00-12:45 (JD)
 • 12:45-13:30 (JD)
 • 14:00-14:45 (JD)

Ledare: Tiina Forssell (TF), Jasmin Diesen (JD)

Solbacka

(Massbyvägen 101)

Obs! brant stege till bassängen och passar därmed inte till rörelsehämmade.

Onsdag

 • 9:00-9:45 (NS)
 • 9:45-10:30 (NS)
 • 11:00-11:45 (NS)
 • 12:00-12:45 (MS)

Ledare: Nadja Sundström (NS), Maria Sundman (MS)

Torsdag

 • 9:00-9:45
 • 9:45-10:30
 • 11:00-11:45

Ledare: Katja Jalonen

Kroppskontroll- och balansgymnastik

Uppfriskande motionsgymnastik för seniorer i långsam tempo. Vi utför övningar både stående och på golv nivå med hjälp av stol. Innehåller balansövningar och övningar som ökar kroppskontrollen samt tänjning. Terminsavgift 25€.

Sibbo allaktivitetshall

(Klockarvägen 5)

 • måndag kl. 9:30-10:20 (svensk)
 • måndag kl. 10:30-11:20 (finsk)

Ledare: Maria Lindberg

Seniorgymnastik

Lätt gymnastik med hjälp av olika redskap till takten av musik. Tänjningar i slutet av timmen. Terminsavgift 25€.

Sibbo allaktivitetshall

(Klockarvägen 5)

 • måndag kl. 11:30-12:30
 • fredag kl. 9:45-10:45
 • fredag kl. 11:00-12:00

Ledare: Maria Lindberg

Specialsimning

Målgruppen är rörelsehämmade och lindrigt utvecklingsstörda samt barn med motoriska och sociala svårigheter. Deltagarna bör ha en personlig assistent med sig, ifall de inte klarar sig själva i bassängen och tvättutrymmena. Terminsavgift 60€.

Specialsimningen arrangeras i hälsocentralens fysioterapis bassäng (Jussasvägen 14)

 • torsdag kl. 18.00-18.45 (barn)
 • torsdag kl. 19.00-19.45 (vuxna)

Ingång via tandvårdens dörr. Ytterdörren är låst så tryck på summern så öppnar ledaren dörren.

Ledare: Lena Rönn

Motionsgrupp för barn med specialbehov

Gymnastiken är avsedd för barn med sociala och motoriska svårigheter. Under terminen bekantar barnen sig med olika inne- och ute motionsgrenar. Terminsavgift 25€.

Lukkarin koulus gymnastiksal (Klockarvägen 2)

 • måndag kl. 18:00-19:00 (barn i lågstadieåldern)
 • måndag kl. 19:00-20:00 (unga)

Ledare: Pia Häkkinen och Miranda Forssell

Motionsborg

Motionsborgen
Fri, fartfylld, glad och mångsidig familjemotion för 1-10 åriga barn och deras familj. Verksamheten är övervakad men inte ledd. Varje barn bör ha med sig en vuxen på vars ansvar barnet är i motionsborgen

Datum; 12.9 – inhiberad, 17.10,21.11 och 12.12 kl. 10 – 12.00

Plats: Sibbo Allaktivitetshall i Nickby, KLockarvägen 5, 04130 Sibbo

Avgift: 2 €/barn, vårdnadshavaren avgiftsfritt!

Seniorsal

Tisdag och torsdag förmiddagar kl. 8:30–11:00 är motionssalen i Nickby allaktivitetshall reserverad för seniorer. Till Seniorsalen kan personer som fyllt 60 år köpa ett 10 gångers kort, vars pris är 10 euro. Kortet är personligt och kan endast användas under seniorsalstiden.

Handledning i att använda maskinerna erbjuds under våren. Hösten 2020 är instruktionstillfällen 26.8, 30.9, 28.10, 25.11 då idrottskoordinator Tiina Forssell är på plats.

Parkgymnastik

Puistojumppa 2021