Lantbruksföretagarnas avbytarservice

Genom avbytarservice kan en lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion få en lantbruksavbytare för att sköta djuren när företagaren har semester eller till exempel blir sjuk.

Avbytarservicen i Sibbo kommun administreras av Lovisa stad. Det område som staden administrerar består av 16 kommuner. Avbytarenheten har cirka 45 avbytare och två ledande avbytare samt tre heltidsanställda personer inom förvaltningen. Avbytarservicens servicekontor finns i före detta kommunkansliet i Liljendal.

För vem och på vilka villkor

Husdjursproducenter med minst sex husdjursenheter har rätt till avbytartjänster. Verksamheten ska vara be-skattad enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk. Lantbruksföretagare som använder avbytartjänsterna ska ha en lagstadgad LFöPL-försäkring.

Semesteravbytet är avgiftsfritt för lantbruksföretagare. För övrig avbytarservice ska en full eller sänkt avgift betalas.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lantbruksföretagarens avbytartjänster är semestern, vikariehjälp och avgiftsbelagd avbytartjänst. Gårdens lantbruksföretagare kan tillsammans bestämma om de använder den lokala enhetens avbytartjänster eller om de ordnar med avbytet själva.

Om lantbruksföretagaren valt att använda den lokala enhetens tjänster är det den kommunanställda lantbruksavbytaren eller köptjänstleverantören som kommunen skaffat som utför lantbruksföretagarens nödvändiga dagliga husdjursskötsel under tiden lantbruksföretagaren har semester eller exempelvis är sjuk.

Om lantbruksföretagaren valt att själv ordna avbytartjänsterna kan producenten köpa motsvarande tjänst av en serviceproducent som registrerat sig i förskottsuppbördsregistret. Den lokala enheten betalar ut ersättning till serviceproducenten på ansökan.

Lag om avbytarservice för lantbruksföretagare http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1996/19961231