Taideohjelma

Pitkän tähtäimen tavoitteena on Nikkilän vetovoimaisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen taiteen kautta.

Nikkilän alueelle on tehty taideohjelma. Taideohjelma on ehdotus toimenpiteistä ja ohjeista, joilla Nikkilään toteutetaan tulevaisuudessa taidetta osana taajaman kehittämistä.

Sipoon kunnan kulttuuripalvelupäällikkö Anne Laitinen kommentoi taideohjelmaa näin: ”Taideohjelma kautta uskon löytävämme uusia tapoja tuoda taidetta, kulttuuria ja yhteisöllisyyttä osaksi Nikkilän arkea. Nikkilällä on kiintoisa menneisyys ja asukkailla selkeä halu osallistua paikan kehittämiseen. Osoituksena tästä on ”Kysymys Nikkilästä” asukaskysely johon vastasi yli 600 Nikkilässä asuvaa ja Nikkilästä kiinnostunutta henkilöä. Asukkailla, meillä virkamiehillä, yrittäjillä ja taiteilijoilla on unelma Nikkilästä viihtyisänä ja virikkeellisenä asuinalueena. Yhteistyössä voimme tämän unelmamme saavuttaa”.

Sipoon kunnan Kulttuuripalvelut ja Kehitys- ja kaavoituskeskus aloitti kulttuurisuunnitteluyhteistyön vuonna 2012 ja toiminta kehittyy jatkuvasti, muun muassa taidetyöryhmän ja Nikkilän Taideohjelman puitteissa. Toiminnan tärkeimmät lähtökohdat ovat kulttuuri ja alueen asukkaat. Toimintatapa perustuu ”cultural planning”-menetelmään, jolla tarkoitamme poikkihallinnollista, kulttuurilähtöistä ja osallistavaa suunnittelua.

Kenelle ja millä ehdoin

Nikkilän taideohjelma on raportinomainen selvitys kauniissa kansissa taiteen ideoista, organisoinnista ja rahoittamisesta Nikkilässä.

Maksullisuuden tiedot