Viestintästrategia ja brändi

Viestintästrategia

Sipoon viestintästrategia on osa kuntastrategiaa, jossa linjataan viestinnästä ja osallisuudesta näin:

  • Viestimme ajantasaisesti ja avoimesti suomeksi ja ruotsiksi.
  • Toimimme läpinäkyvästi. Olemme hyvä ja luotettava yhteistyökumppani.
  • Sipoossa on helppo saada tietoa, osallistua ja vaikuttaa.
  • Kehitämme palveluitamme aktiivisesti yhdessä asukkaiden ja muiden asiakkaiden kanssa. Tarjoamme erilaisia osallistumismahdollisuuksia ja mahdollistamme suoravaikuttamisen eri tilanteissa. Kerromme suunnitelmista ja ehdotuksista siinä vaiheessa, että niihin on mahdollisuus vaikuttaa ja ottaa kantaa. Viestimme selkeästi, mitä asia tarkoittaa käytännössä asiakkaan näkökulmasta. Käytämme ihmisläheistä kieltä ja ymmärrettäviä sanoja.
  • Jokaisella työntekijällä on rooli sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä vuorovaikutuksessa. Kommunikoimme asiakkaiden kanssa erilaisissa kanavissa sen mukaan, kuinka kanavat sopivat kyseiseen tarkoitukseen ja missä kanavissa asiakkaat ovat läsnä ja tavoitettavissa. Kohdennamme viestintää asukkaan perhetilanteeseen, kiinnostuksen aiheeseen tai asuinpaikkaan.
  • Lisäämme markkinointiviestintää, jonka tavoitteena on houkutella lisää asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita Sipooseen sekä lisätä palveluidemme tunnettavuutta. Käytämme kaikessa viestinnässä Sipoon omaa visuaalista ilmettä, jotta asiakas tunnistaa palvelun Sipoon kunnan palveluksi.

Sipoon brändikäsikirja

Brändikäsikirja kertoo, miltä Sipoo kuulostaa ja näyttää. Brändikäsikirjassa on ohjeistettu muun muassa Sipoon logon, vaakunan, sloganin, kuosin ja Sibbe-suden käyttöä.

Sipoon kunta teki brändityötä yhteistyössä ammattikorkeakoulu Haaga-Helian kanssa. Haaga-Helian Porvoon toimipisteen myynnin ja visuaalisen markkinoinnin opiskelijat kiteyttivät osana opintojaan kunnan brändiä ja loivat ehdotuksia visuaaliselle identiteetille kevätlukukaudella 2017. Ehdotusten taustana oli muun muassa haastattelututkimus, jossa opiskelijat haastattelivat sekä sipoolaisia että ulkopaikkakuntalaisia.

Ehdotuksista valittiin yksi jatkotyöstettäväksi. Tämän ehdotuksen olivat luoneet Matilda Isohella, Hanna Karlsson, Janina Niiranen, Fanny Ollas ja Minna Väänänen. Isohella ja Karlsson työstivät ehdotuksen valmiiksi brändikäsikirjaksi yhteistyössä Sipoon kunnan kanssa.

Sipoon kunnanvaltuusto hyväksyi brändikäsikirjan kokouksessaan 29.1.2018.

Toimi näin

Voit tutustua halutessasi tarkemmin kunnan brändikäsikirjaan.