Kommittéer

Enligt kommunallagen 30 § 3 mom. kan kommunstyrelsen tillsätta kommittéer för att sköta en viss uppgift.

Namnkommitténs sammansättning 2021–2025

Kaarina Nazarenko, ordförande tfn 050 543 38 47

Antti Skogster, viceordförande

Vidar Lindqvist

Carola Juselius

Roy Harkimo

Brita Ekebom

Krigsveterankommitténs sammansättning 2021–2025

Kommunstyrelsen tillsatte en krigsveterankommitté för mandatperioden 2021-2025 enligt följande:

Lars Björkell, ordförande

Hans-Peter Lindgren, viceordförande

Nils Wilenius

Herbert Björkman

Margareta Lagerqvist

Barbro Lindqvist

Gun Mannila

Kirsi Toivola