Toimikunnat

Kuntalain 30 §:n 3 momentin mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Nimistötoimikunnan kokoonpano 2018-2020

Kaarina Nazarenko, puheenjohtaja puh 050 543 38 47

Kicka Lindroos, varapuheenjohtaja puh 040 417 40 16

Odin Sjöholm

Vidar Lindqvist

Raili Haapamäki

Antti Skogster

Sotaveteraanitoimikunnan kokoonpano 2017–2021

Kunnanhallitus on 22.8.2017 nimennyt 6 ja paikallinen veteraanijärjestö 2 jäsentä. Toinen veteraanijärjestön valitsemista jäsenistä on toiminut varapuheenjohtajana.

Lars Björkell, puheenjohtaja puh 040 551 45 62

Gun Mannila

Inger Sjöholm

Maj Andersson

Ragnar Boxström

Veikko Lindell

Sibbo Krigsveteraner rf:n edustajat

Caj-Gustav Lydman 2017-2021, varapuheenjohtaja

Herbert Björkman 2017-2019

Harry Blomqvist 2019-2021

Östersundom-toimikunta

Östersundom-toimikunta on maankäyttö- ja rakennuslain 47 §:ssä tarkoitettu kuntien yhteinen toimielin. Toimikunnan tehtävänä on Östersundomin yhteisen yleiskaavan laatiminen ja hyväksyminen. Toimikunnan puheenjohtaja on Helsingin edustaja ja varapuheenjohtajana Vantaan edustaja.

Varsinaiset jäsenet:

  1. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, toimikunnan puheenjohtaja
  2. Kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine, Vantaan kaupunkislu, toimikunnan varapuheenjohtaja
  3. Kehitysjohtaja, Sipoon kunta, Pirjo Siren, kehitys-ja kaavoituskeskus

Henkilökohtaiset varajäsenet:

  1. Yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
  2. Yleiskaavapäällikkö Mari Siivola, Vantaan kaupunkisuunnitteluvirasto
  3. Kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen, Sipoon kunta, kehitys- ja kaavoituskeskus