Maahanmuuttajapalvelut

Alkuvaiheen maahanmuuttajille tarkoitetut sosiaalipalvelut sijaitsevat Nikkilän keskustassa. Maahanmuuttajapalveluista on mahdollista saada myös yleisinformaatiota maahanmuuttoasioihin liittyen. Palveluissa annetaan maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvää ohjausta, neuvontaa ja tietoa maahanmuuttajille, viranomaisille ja yhteistyökumppaneille.

Maahanmuuttajapalveluiden päätehtävänä on kuntaan sijoitettavien kiintiöpakolaisten tai itsenäisesti muuttavien oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja paluumuuttajien vastaanotto ja kotoutumisen edistäminen kolmen vuoden ajan.

Toimi näin

Varaa aika puhelimitse ennen vierailuasi maahanmuuttajapalveluissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Maahanmuuttaja voi hakeutua maahanmuuttajien sosiaalipalveluiden asiakkaaksi pääsääntöisesti silloin, kun on asunut vakituisesti Suomessa alle kolmen vuoden ajan. Asiakkuus päättyy tai siirretään koko väestölle tarkoitettuihin palveluihin yleensä kolmen vuoden vuoden vakituisen asumisen jälkeen.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä kysymyksissä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat maahanmuuttajia kaikkien palveluita tuottavien tahojen pariin.

Maahanmuuttajat voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Laki kotoutumisen edistämisestä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386