Maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttajapalvelut antavat maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvää neuvontaa, ohjausta ja tietoa Sipooseen maahan muuttaneille asukkaille. Maahanmuuttajapalveluiden päätehtävänä on kuntaan sijoitettavien oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten sekä itsenäisesti kuntaan muuttavien maahanmuuttajien vastaanotto ja kotoutumisen edistäminen.

Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa kaikille kuntalaisille maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvissä asioissa ajanvarauksella sekä ilman ajanvarausta ohjauspisteellä.

Kenelle ja millä ehdoin

Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ohjausta ja neuvontaa viranomaisille, kuntalaisille ja maahanmuuttajille maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvissä asioissa.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä kysymyksissä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat maahanmuuttajia kaikkien palveluita tuottavien tahojen pariin.

Maahanmuuttajat voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Laki kotoutumisen edistämisestä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386