Sisäilma-asiat

Sipoon kunnan Toimitilat -yksikkö pyrkii hoitamaan omia rakennuksiaan huolellisesti ja laadukkaasti. Panostamme kiinteistönhoitoon, korjauksiin ja siivoukseen siinä laajuudessa, että rakennukset olisivat terveellisiä ja turvallisia käyttäjillemme.

Mikäli kunnan omistamissa rakennuksissa huomataan sisäilmaan liittyviä haasteita, rakennusten vastuutahot ottavat asian tiimoilta yhteyttä Toimitilat -yksikköön. Ilmoitukseen perustuen asiakaspalvelupäällikkö ottaa asian selvitykseen ja tarvittaessa tehdään tutkimuksia, selvityksiä sekä korjauksia. Kunnassamme sisäilma-asioiden hoidossa pyritään avoimuuteen, vuorovaikutteisuuteen ja luotettavien asiantuntijoiden käyttöön.

Kunnassa toimii myös monialainen kunnan sisäilmatyöryhmä. Asiakaspalvelupäällikkö toimii työryhmän puheenjohtajana. Työryhmään kuuluu kunnan sisäisiä ja ulkoisia vuokralaisia, Porvoon ympäristöterveydenhuollon asiantuntijat, terveydenhuollon asiantuntijat ja työsuojelun vastuutahot. Työryhmässä pyritään ratkaisemaan mahdollisia avoimia asioita monialaista ammattitaitoa hyödyntäen. Kunnan sisäilmatyöryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Tarvittaessa teemme tiivistä yhteistyötä myös aluehallintoviraston (AVI) kanssa.

Epäiletkö kunnan omistamassa rakennuksessa sisäilmaongelmaa?

Sisäilmaongelmien ratkaisussa ennakointi on avainsana. Tästä johtuen on hyvä tuoda esiin, mikäli koet kunnan omistamien rakennusten sisäilmassa mahdollisesti parannettavaa. Kerro asiasta toiminnan vetäjälle, esimerkiksi koulun rehtorille. Kyseinen taho ottaa asian selvitykseen ja tarvittaessa tuo sen tiedoksi sekä Toimitiloille että sisäilmatyöryhmään. Mikäli et tiedä kuka vastaa kyseisestä rakennuksesta, voit ottaa yhteyttä Toimitilojen asiakaspalvelupäällikköön.