Förfrågan om plansituationen och planutdrag

Den gällande detaljplanen föreskriver vad som kan byggas på en tomt. Information om gällande detaljplaner fås från geodatatjänsten för planläggningen. Ett officiellt detaljplaneutdrag ska dock alltid beställas från Sibbo kommun för planeringen.

Det byggande som tillåts av planen tolkas i sista hand av Sibbo kommuns byggnadstillsyn.

Gör så här

Planutdraget kan du beställa med beställningsblanketten för planutdrag.