Kaavatilannetiedustelu ja kaavaote

Voimassa oleva asemakaava määrää, mitä tontille voidaan rakentaa. Tieto voimassa olevista asemakaavoista löytyy kunnan verkkosivuilta kaavoituksen paikkatietopalvelusta. Suunnittelua varten tulee kuitenkin aina tilata virallinen asemakaavaote Sipoon kunnasta.

Kaavan salliman rakentamisen tulkitsee viime kädessä Sipoon kunnan rakennusvalvonta.

Toimi näin

Kaavaotteen voit tilata kaavaotteen tilauslomakkeella