Päiväkotiruokailu

Kuva: Suvi Suovaara

Päiväkotiruokailun tavoitteena on turvata lapselle riittävät ja tasapainoiset ateriat sekä ohjata lasta monipuoliseen ja vaihtelevaan ruokavalioon.

Päiväkotien lapsille tarjoamme lounaan lisäksi aamu- ja välipalan. Vuorohoidossa oleville lapsille tarjotaan myös päivällinen ja iltapala sekä mahdolliset viikonloppuateriat.

Toimi näin

Erityisruokavaliot varhaiskasvatuksen ruokailussa

Sipoon kunnan päiväkodeissa oleville ruokailijoille järjestetään erityisruokavalio terveydellisistä syistä. Lapsen erityisruokavaliosta ilmoitetaan Ilmoitus erityisruokavaliosta-lomakkeella sekä Lukkarin koulun valmistuskeittiöön että päiväkotiin. Lomakkeessa tulee olla joko lääkärin tai terveydenhoitajan allekirjoitus. Lomakkeen voi joko postittaa tai skannata suoraan valmistuskeittiöön (Lukkarin koulu, Lukkarintie 2 04130 Sipoo / erityisruokavaliot.ruokapalvelut (at) sipoo.fi) tai jättää päiväkotiin, joka toimittaa sen eteenpäin valmistuskeittiöön. Valmistuskeittiö informoi päiväkodin keittiöiden työntekijöitä uusista erityisruokavalioista. Yleensä ruoka-allergia helpottuu iän myötä ja ruokarajoitukset puretaan lääkärin, ravitsemusterapeutin tai terveydenhoitajan ohjeiden mukaan. Lomaketta ei edellytetä vähälaktoosisessa ruokavaliossa.

Kasvisruokavaliosta, vegaaniruokavaliosta sekä uskonnollisiin syihin perustuvasta ruokavaliosta ilmoitetaan Ilmoitus kasvis- tai vegaaniruuasta-lomakkeella. Tämän lomakkeen allekirjoittaa huoltaja. Lihattoman tai kala-allergisen ruoka on päivän kasvisruokavaihtoehto. Erityisruokavalioihin hankitaan raaka-aineet hankintakanavamme kautta sopimustoimittajilta.

Kerran vuodessa tai erityisruokavalion muuttuessa siitä on tuotava uusi todistus, pl. ns. pitkäaikaiset / elinikäiset rajoitteet kuten keliakia sekä kalaton ja pähkinätön ruokavalio. Lapsen vaihtaessa päiväkotia, on varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitettava siitä oman päiväkodin keittiölle. Jos lapsi siirtyy varhaiskasvatuksesta Sipoon kunnan kouluun, on lomake täytettävä aina uudestaan. Yleensä ruoka-allergia helpottuu iän myötä ja ruokarajoitukset puretaan lääkärin, terveydenhoitajan tai ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaan. Ruokarajoitusten purkamiseen tarvitaan aina terveydenhoitajan tai huoltajan allekirjoittama viesti.

Jos erityisruokavaliota noudattava lapsi on vähintään viisi (5) päivää poissa päiväkodista (sairaana tai lomalla), huoltaja ilmoittaa hävikin välttämiseksi poissaolosta Lukkarin koulun valmistuskeittiöön joko tekstiviestillä p. 050 346 0880 tai sähköpostilla erityisruokavaliot.ruokapalvelut (at) sipoo.fi. Jos erityisruokavalioannos on ollut kaksi viikkoa syömättä, valmistuskeittiöstä ollaan yhteydessä huoltajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Erityisruokavalion voi saada terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksella. Todistus joka jätetään varhaiskasvatukseen, tulee olla neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin allekirjoittama.

Uskonnolliset ruokarajoitukset eivät tarvitse lääkärin tai terveydenhoitajan allekirjoitusta, huoltajan allekirjoitus riittää.

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Päiväkotiruokailu on osa varhaiskasvatusta ja sisältyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun.

Tausta ja lainsäädäntö

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat hoidon kuukausittaisissa maksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Perusopetuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Linkit