Päiväkotiruokailu

Kuva: Suvi Suovaara

Päiväkotiruokailun tavoitteena on turvata lapselle riittävät ja tasapainoiset ateriat sekä ohjata lasta monipuoliseen ja vaihtelevaan ruokavalioon.

Päiväkotien lapsille tarjoamme lounaan lisäksi aamu- ja välipalan. Vuorohoidossa oleville lapsille tarjotaan myös päivällinen ja iltapala sekä mahdolliset viikonloppuateriat.

Toimi näin

Varhaiskasvatuksen erityisruokavalio-ohje

Sipoon kunnan varhaiskasvatuksessa tarjotaan lapselle lapsen sairauden hoidon vaatima erityisruokavalio. Lapsen ruokavaliota koskevista muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti (uusi todistus) siihen keskuskeittiöön, jossa ruokaa valmistetaan, sekä päiväkotiin jotta ovat sielläkin tietoisia lapsen tarpeista. Todistuksen voi joko postittaa suoraan keskuskeittiöön (osoite lomakkeessa) tai jättää päiväkotiin, joka toimittaa sen oikeaan keskuskeittiöön. Keskuskeittiö informoi päiväkodin keittiön työntekijää. Yleensä ruoka-allergia helpottuu iän myötä ja ruokarajoitukset puretaan lääkärin, ravitsemusterapeutin tai terveydenhoitajan ohjeiden mukaan.

Erityiselintarvikkeita hankitaan tukkuliikkeiden ja paikallisten elintarvikekauppojen kautta. Käytämme ruoanvalmistuksessa näitä tuotteita. Muut erityistuotteet, joita tarvitaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen mukaan, lapsen sairauden hoitoa varten, on lasten huoltajien itse hankittava. Esimerkiksi apteekkitavarat ja sellaiset erityiselintarvikkeet, joita ei ole saatavissa keittiön käyttämistä tukkuliikkeistä.

Äidinmaidonvastiketta hankitaan tarpeen mukaan alle 1-vuotiaille lapsille.

Uskonnolliset ruokarajoitukset ilmoitetaan samalla lomakkeella kuin ruoka-allergiat.

Lapsen ruokarajoitukset otetaan päivittäin huomioon ruoanvalmistuksessa. Turhan työn välttämiseksi pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan päiväkotiin kun lapsi ei ruokaile.

Kenelle ja millä ehdoin

Erityisruokavalion voi saada terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksella. Todistus joka jätetään varhaiskasvatukseen, tulee olla neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin allekirjoittama.

Uskonnolliset ruokarajoitukset eivät tarvitse lääkärin tai terveydenhoitajan allekirjoitusta, huoltajan allekirjoitus riittää.

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Päiväkotiruokailu on osa varhaiskasvatusta ja sisältyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun.

Tausta ja lainsäädäntö

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat hoidon kuukausittaisissa maksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Perusopetuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Linkit