Bostadsrättsbostäder

En bostadsrättsbostad är en bostad som invånaren besitter men inte äger. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA beviljar ordningsnummer för bostadsrättsbostäder.

Bostadsrättsboende är en mellanform mellan hyresboende och ägarboende. Bostadsrättsbostäder är bostäder som byggts med statligt stöd. Vill man bli invånare i en bostadsrättsbostad ska man betala en bostadsrättsavgift som utgör 15 procent av bostadens ursprungliga anskaffningsvärde. Därutöver betalar man bruksvederlag som kan jämställas med hyra.

Invånaren får bo i sin bostadsrättsbostad så länge han eller hon vill. När invånaren avstår från bostaden är överlåtelsepriset den ursprungliga bostadsrättsavgiften höjd med byggnadskostnadsindexet.

Gör så här

Du behöver ett ordningsnummer för att ansöka om bostadsrättsbostad. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA beviljar ordningsnummer för bostadsrättsbostäder.

Bostadsrättslagen förnyas: De nuvarande ordningsnumren gäller fram till den 31.12.2023.

Vid valet av boende till bostadsrättsbostäder går man över till tidsbundna ordningsnummer och ett riksomfattande kösystem. I fortsättningen beviljar Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA ordningsnummer för bostadsrättsbostäder. De nuvarande ordningsnumren för valet av boende gäller fram till den 31 december 2023.

Fr.o.m. 1.9.2023 ansöks nya ordningsnummer från ARA. Med det nya ordningsnumret kan man ansöka om bostadsrättsbostäder i hela landet, i alla städer och kommuner där det finns bostäder. Numret kostar ca 10 euro och gäller i två år.

Fr.o.m. 1.1.2024 kan man ansöka om bostad endast med ARAs ordningsnummer.

Tilläggsinformation om förändringarna:

Aras www-sidor: www.ara.fi/sv-FI/Aktuellt/Ny_bostadsrattslag
e-post: asumisoikeus@ara.fi
per telefon 02952 50990 tisdagar 9-11