Beviljade lov

Byggnadstillsynens och byggnads- och miljöutskottets beslut

Gör så här

Du kan bekanta dig med besluten via nedanstående länkar.

Besluten kan också ses på Sibbo kommuns anslagstavla (SibboInfo Nickby, Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo).

För vem och på vilka villkor

Markanvändnings- och bygglag 142 och 198 § markanvändnings- och bygglagen meddelas efter anslag, skall ges på anslagstavlan hos den myndighet som fattar beslutet före den dag beslutet meddelas.

I informationen ska nämnas myndigheten, ärendets natur och den dag då beslutet ges. Informationen ska vara uppsatt på anslagstavlan hos den myndighet som fattat beslutet under minst den tid som reserverats för framställande av omprövningsbegäran eller anförande av besvär. Beslutet ska vara tillgängligt för dem som saken gäller den dag det enligt anslaget ges.