Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta tai muutoksesta

Kenelle ja millä ehdoin

Yksityisen varhaiskasvatuksen aloittaminen ja toiminnan muutosten hyväksyminen edellyttää sitä, että toiminta täyttää varhaiskasvatuslaissa säädetyt ehdot.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Aluehallintoviraston antama rekisteröintipäätös on yleensä maksullinen. Se on maksullinen myös silloin, jos ilmoitusta ei hyväksytä. Maksun suuruus määräytyy voimassa olevan asetuksen mukaan.

Toiminnan lopettamisesta tehty rekisteröintipäätös on kuitenkin maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö