Osoitteen antaminen

Postilaatikoita

Asemakaava-alueella annetaan kaavan vahvistuttua uusille tonteille ohjeelliset osoitenumerot. Osoite vahvistuu rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Osoitenumeroinnin tulee olla kunnossa viimeistään rakennuksen käyttöönottokatselmuksessa. Osoite määräytyy kulmatonteille yleensä sen tien mukaan, mistä kulku tontille tapahtuu. Osoitteita voidaan myös muuttaa, mikäli muuttuneet olosuhteet niin edellyttävät.

Haja-asutusalueen osoitenumerointi perustuu liittymän tai rakennuksen etäisyyteen tien alkupisteestä. Sipoossa on käytössä 10-järjestelmä, jossa rakennuksen etäisyyden metrimäärästä tien alkupisteeseen otetaan pois viimeinen numero. Haja-asutusalueen tiet nimetään hakemuksesta. Nimeämisen edellytyksenä on kaksi asuttua kiinteistöä tien varrella. Hyväksyttävän tiennimen tulee erottua selkeästi muista Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskuksen alueella olevien kuntien nimistöistä. Nimiä pyydetään ehdottamaan hakemuksessa. Nimistötoimikunta käsittelee nimiehdotuksen kokouksessaan ja tekee ehdotuksen kunnalle tien nimestä, mutta tonttipäällikkö lopulta päättää nimen sopivuuden alueen nimistöön.

Sipoon kunta on antanut osoitteet toistaiseksi vain mantereella sijaitseville rakennuksille. Saariston osalta osoitteiden määrittämistyö on käynnissä ja osoitteet tullaan ottamaan käyttöön vaiheittain lähivuosien aikana rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannustyön edetessä.

Kunta ilmoittaa uudet osoitteet Digi- ja väestötietovirastolle, jonka kautta tieto välittyy muille viranomaisille.

Kunta pitää yllä omaa opaskarttaa, johon merkitään Sipoon alueen rakennetut tiet ja osoitenumerot. Muiden toimijoiden, kuten Googlen ja navigaattorivalmistajien karttojen päivittämisestä vastaavat toimijat itse.

Asukkaan muuttaessa asunnosta toiseen hänen tulee tehdä itse muuttoilmoitus, jotta tiedot päivittyvät Digi- ja väestötietovirastolle, Postille ja muille viranomaisille

Toimi näin

Jos sinulla on kysyttävää oman kiinteistösi osoitteesta, ota yhteyttä kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikköön joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Nimeämisen edellytyksenä on kaksi asuttua kiinteistöä tien varrella. Hyväksyttävän tiennimen tulee erottua selkeästi muista Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskuksen alueella olevien kuntien nimistöistä. Nimiä pyydetään ehdottamaan hakemuksessa, mutta kunta päättää lopullisesti nimen sopivuuden alueen nimistöön.

Maksullisuuden tiedot