Värikäs kuva älypuhelimen valikosta.

Via Sibbos eSmåbarnspedagogik-portal kan du göra en dagvårds- eller en servicesedelansökan för ditt barn.

 

Via eSmåbarnspedagogik-portalen  anmäler du också barnets deltagande i verksamheten, både för småbarnspedagogik och för förskoleundervisning.

 

I portalen kan du även läsa alla barnets beslut gällande småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

 

Skriv in dig i eSmåbarnspedagogik -portalen här nedan.

 

 

 

Anvisning om hur du fyller i deltagandet i verksamheten hittar du här.