Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.
Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar.

Via eDaisy kan du göra en dagvårds- eller en servicesedelansökan för ditt barn.

 

Via DaisyFamily anmäler du barnets deltagande i verksamheten, både för småbarnspedagogik och för förskoleundervisning.

 

I portalen kan du även läsa alla barnets beslut gällande småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

 

Skriv in dig i DaisyFamily via länken här nedan.

 

 

 

Anvisningar om anmälan av vårdtider hittar du här.