Via eDaisy kan du göra en dagvårds- eller en servicesedelansökan för ditt barn.

 

Via DaisyFamily anmäler du barnets deltagande i verksamheten, både för småbarnspedagogik och för förskoleundervisning.

 

I portalen kan du även läsa alla barnets beslut gällande småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

 

Skriv in dig i DaisyFamily via länken här nedan.

 

 

 

Anvisningar om anmälan av vårdtider hittar du här.