Servicesedel för privat småbarnspedagogik

Servicesedeln är ett sätt att stöda kommuninvånarna använda privata daghemstjänster. Ifall familjen ansöker om servicesedel, kan de inte samtidigt få stöd för privat vård av Fpa. Familjer som erhåller servicesedel kan inte samtidigt använda sig av öppna småbarnspedagogikens tjänster.

Servicesedelns värde är inkomstbunden. Inkomstgränserna är desamma som för klientavgiften för kommunal småbarnspedagogik. Syskonrabatt beviljas enligt principerna för klientavgifter inom småbarnspedagogik.

 

Ansök till ett daghem som fungerar med servicesedel:

  1. Ansök om en dagvårdsplats för barnet senast fyra (4) månader för behovet av småbarnspedagogik. Ansök direkt hos serviceleverantören.
  2. Efter att daghemsplatsen blivit bekräftad, ansök om en servicesedel i eDaisy Meddela samtidigt familjens inkomster.
  3. Alternativt kan du meddela att du betalar högsta klientavgiften. Kommunen behöver inkomstutredningen för att kunna göra beslut om servicesedeln.

Servicesedeln beviljas då familjen lämnat in all ovan nämnd information och den privata serviceleverantören bekräftat inledandet av småbarnspedagogiken. Beslut om beviljad servicesedel meddelas i eDaisy. Programmet skickar ett meddelande till din e-post då beslutet meddelats.

 

Klientavgift

Den privata serviceproducenten prissätter sina tjänster själv och fakturerar kunden själv. Kommunen betalar servicesedelandelen direkt till den privata serviceproducenten.

Familjen betalar för den privata servicen samma klientavgift som för kommunal småbarnspedagogik. Dessutom har den privata serviceproducenten möjlighet till att debitera 0 – 30 euro / barn / månad högre klientavgift.

 

 

Senast uppdaterad 12.10.2021