Servicesedel för privat småbarnspedagogik

Servicesedeln är ett sätt att stöda kommuninvånarna använda privata daghemstjänster. Ifall familjen ansöker om servicesedel, kan de inte samtidigt få stöd för privat vård av Fpa. Familjer som erhåller servicesedel kan inte samtidigt använda sig av öppna småbarnspedagogikens tjänster.

Servicesedelns värde beräknas på basis av familjens storlek och de sammanräknade bruttoinkomsterna. Inkomstgränserna är desamma som för klientavgiften för kommunal småbarnspedagogik. Syskonrabatt beviljas enligt principerna för klientavgifter inom småbarnspedagogik.

Ansök om servicesedel av kommunen så här:

  1. Ansök om en dagvårdsplats för barnet direkt hos serviceproducenten (det privata daghemmet) senast fyra månader innan behovet av småbarnspedagogik. De privata daghemmens kontaktuppgifter hittar du under rubriken Privata daghem i Sibbo.
  2. Efter att daghemsplatsen blivit bekräftad, ansök om en servicesedel i eDaisy
  3. Meddela samtidigt familjens inkomster i eDaisy eller meddela att du betalar högsta klientavgiften. Obs! Kommunen behöver inkomstutredningen för att kunna göra beslut om servicesedeln.
  4. Då du får ett positivt beslut på servicesedelansökan, kan barnet börja på daghemmet.

Servicesedeln beviljas då familjen lämnat in all ovan nämnd information. Beslutet kan läsas i eDaisy ca en månad innan barnet börjar i småbarnspedagogiken. Beslutet i eDaisy skickas även till den angivna e-postadressen.

Klientavgift

Den privata serviceproducenten fakturerar sina kunder själv.

Familjen betalar för den privata servicen samma klientavgift som för kommunal småbarnspedagogik. Klientavgiften för småbarnspedagogik bestäms på basis av femiljens storlek, bruttoinkomster samt den valda timgränsen. Dessutom har den privata serviceproducenten möjlighet till att debitera 0 – 30 euro / barn / månad högre klientavgift.

Värdet på servicesedelprodukter fr.o.m. 1.8.2023

Värdet av servicesedeln e/mån/barn
(betalas till serviceproducenten)
Småbarnspedagogikens klientavgift (servicesedelns självrisk) Klientavgift för kompletterande småbarnspedagogik för barn i förskolan (servicesedelns självrisk)
Maximalt värde 920e 295e 236e
Åldersfaktor:
Under 3 år 1,65
Barn som fyllt 3 år 1,0
Betalningsfaktor enligt vårdtid:  Betalningsfaktor enligt timgräns: Betalningsfaktor enligt timgräns:
Heltidsvård mer än
148 h/mån
1,0 1,0
Behov av heltidsvård 106–147 h/mån 1,0 0,8 0,8
Behov av deltidsvård, max 105 h/mån 0,6 0,6 0,6
Behov av deltidsvård i kompletterande småbarnspedagogik, under 63 h/mån 0,45
Småbarnspedagogik relaterad till förskola 0,42
Möjlig stödfaktor:
Stöd för utveckling och lärande (barnet upptar två platser i barngruppen) 2,0

Värdet på servicesedelprodukter fr.o.m. 1.8.2024

Värdet av servicesedeln e/mån/barn
(betalas till serviceproducenten)
Småbarnspedagogikens klientavgift (servicesedelns självrisk) Klientavgift för kompletterande småbarnspedagogik för barn i förskolan (servicesedelns självrisk)
Maximalt värde 960e 311e 249e
Åldersfaktor:
Under 3 år 1,75
Barn som fyllt 3 år 1,0
Betalningsfaktor enligt vårdtid:  Betalningsfaktor enligt timgräns: Betalningsfaktor enligt timgräns:
Heltidsvård mer än
148 h/mån
1,0 1,0
Behov av heltidsvård 106–147 h/mån 1,0 0,8 0,8
Behov av deltidsvård, max 105 h/mån 0,6 0,6 0,6
Behov av deltidsvård i kompletterande småbarnspedagogik, under 63 h/mån 0,45
Småbarnspedagogik relaterad till förskola 0,46
Möjlig stödfaktor:
Stöd för utveckling och lärande (barnet upptar två platser i barngruppen) 2,0

Uppsägning av servicesedel

Servicesedeln bör sägas upp ifall servicerelationen till daghemmet upphör eller barnet flyttar bort från Sibbo. Uppsägningen sker via ett uppsägningsmeddelande i eDaisy.

Senast uppdaterad 31.05.2024