Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli

Palveluseteli on yksi tapa tukea kuntalaisia yksityisten päiväkotien palvelujen käytössä. Jos perhe hakee palveluseteliä, he eivät voi samanaikaisesti saada Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Palvelusetelin saaja ei voi käyttää samanaikaisesti avoimen varhaiskasvatuksen palveluita.

Palvelusetelin arvo perustuu perheen kokoon ja yhteenlaskettuihin bruttotuloihin. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuasetuksen mukaan.

 

Hae palveluseteliä kunnalta näin:

  1. Hae päiväkotipaikkaa lapselle suoraan palveluntuottajalta (valitsemasi yksityinen päiväkoti) viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Päiväkotien tiedot löydät Yksityiset päiväkodit Sipoossa palveluosiossa.
  2. Päiväkotipaikan varmistuttua, hae kunnalta palveluseteliä sähköisesti täyttämällä hakemuksen eDaisy:ssä.
  3. Ilmoita samalla eDaisy:ssä tulotietosi tai ilmoita maksavasi korkeinta asiakasmaksua. Huom! Kunta tarvitsee tuloselvityksen ennen kuin palvelusetelipäätös voidaan myöntää.
  4. Kun myönteinen palvelusetelipäätös on tehty, voi lapsi aloittaa päiväkodissa.

Palveluseteli myönnetään, kun perhe on tehnyt yllä mainitut toimenpiteet. Päätös on luettavissa eDaisy:ssä noin kuukautta ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Tieto päätöksestä eDaisy:ssä tulee sähköpostitse antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Asiakasmaksu

Yksityinen palveluntuottaja laskuttaa asiakasta itse. Palveluseteli-osuuden kunta maksaa suoraan yksityiselle palveluntuottajalle.

Perhe maksaa yksityisestä varhaiskasvatuspalvelusta saman asiakasmaksun kuin kunnan varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen sekä valitun tuntiportaan mukaan. Tämän lisäksi palveluntuottajalla on mahdollisuus periä 0 – 30 euroa / lapsi / kuukausi ylimääräistä asiakasmaksua.

 

Palvelusetelituotteiden arvo 1.8.2023 alkaen

Palvelusetelin arvo e/kk/lapsi
(maksetaan palveluntuottajalle)
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu (palvelusetelin omavastuuosuus) Esiopetuksen täydentävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu (palvelusetelin omavastuuosuus)
Enimmäisarvo 920e 295e 236e
Ikäkerroin:
Alle 3-vuotias 1,65
3 vuotta täyttänyt lapsi 1,0
Hoitoaikakerroin:  Tuntiportaan mukainen maksukerroin: Tuntiportaan mukainen maksukerroin:
Kokoaikainen hoidontarve yli 148 h/kk 1,0 1,0
Kokoaikainen hoidontarve 106–147 h/kk 1,0 0,8 0,8
Osa-aikainen hoidontarve, max 105 h/kk 0,6 0,6 0,6
Osa-aikainen hoidontarve esiopetuksen täydentävässä varhaiskasvatuksessa, alle 63 h/kk 0,45
Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus 0,42
Mahdollinen tukikerroin:
Varhaiserityiskasvatus (lapsi vie ryhmässä kahden lapsen paikan) 2,0

 

 

 

Palvelusetelin irtisanominen

Palveluseteli irtisanotaan, jos palvelussuhde päättyy päiväkodissa tai lapsi muuttaa pois Sipoosta. Palveluseteli irtisanotaan eDaisy:ssä irtisanomisilmoituksella.

Viimeksi muokattu 26.01.2024