Vattenförsörjningsingenjör Victor Lindell

  • planerandet och byggandet av nytt nätverk
  • ansvarig för vattenförsörjningen av Nickby detaljplaner

Kontaktuppgifter