Valvira boendehälsa

Med boendehälsa avses hälsosamma förhållanden i bostäder, dagvårds- och skollokaler, läroanstalter, barnhem, äldrehem och andra motsvarande offentliga lokaler.