Utredning WH2 r Stöd för privat vård av barn Dagvårdsproducent

På blanketten kan privata dagvårdsproducenter meddela FPA de uppgifter som behövs för ansökan om stöd för privat vård av barn.

Kontaktuppgifter

E-postadress

it-asiakastuki@kela.fi