Träningsdagbok

  • Den ledda träningsverksamheten är avsedd för barn och ungdomar under 18 år och endast regelbunden ledd träningsverksamhet kan få bidrag. Match, tävling, träningsmatch och -tävling eller läger räknas inte som träning som bidrag beviljas för.
  • Verksamhetsperioderna är 1.10–28.2 och 1.3 – 30.9. Träningsdagböcker över den ledda verksamheten ska fyllas i på Idrottstjänsters blankett och levereras till Idrottstjänster (liikuntapalvelut@sipoo.fi) inom två veckor, ändå senast den 15:e dagen månaden efter att verksamhetsperioden slutat före klockan 23:59.
  • Bidraget som beviljas en förening för godkänd träning bestäms utifrån ledarens kompetens. Ledarna indelas i fyra kategorier. Största bidraget beviljas i kategori a) och minsta i d).