Teckenspråkiga biblioteket

Finlands Dövas Förbund har öppnat Teckenspråkiga biblioteket 30.10.2015 med stöd av undervisnings- och kulturministeriet. Bibliotekets material omfattas av cirka 350 teckenspråkiga videon, av vilka en avsevärd del har tal eller text på finska.

Kontaktuppgifter