Viittomakielinen kirjasto

Viittomakielinen kirjaston on Kuurojen liiton ry:n 30.10.2014 avattu kirjasto Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Kirjaston aineisto koostuu noin 350 viittomakielisestä videosta, joista merkittävä osa on puhuttu tai tekstitetty suomeksi.

Yhteystiedot