Ta reda på fastighetsbeteckningen

En fastighetsbeteckning är en nummerserie som består av fyra delar, exempelvis 092-416-11-123. Fastighetsbeteckningen kan ändras om fastigheten exempelvis sammanslås med en annan fastighet. När du sköter fastighetsärenden är det nyttigt att känna till den gällande fastighetsbeteckningen. Vid upprättande av avtal som gäller fastigheter (exempelvis fastighetköp) är det nödvändigt att känna till fastighetsbeteckningen.

När du kontaktar Lantmäteriverket eller kommunen för att få fastighetsärenden skötta och ärendet gäller en viss fastighet, ta reda på fastighetsbeteckningen på förhand. En tidsenlig fastighetsbeteckning snabbar upp skötseln av ärendet.