Sunda lokaler 2028

Handlingsmodellen är en tjänst där det samlas information, anvisningar och god praxis för proaktiv fastighetsförvaltning i fråga om offentliga byggnader.