Söderkulla idrottspark

På området finns både spel- och allaktivitetsplaner samt ett högklassigt område där man kan öva parkour och åka skateboard. Området har planerats med beaktande av naturmiljön. I andra ändan av idrottsparken finns en dagvattenbassäng komplett med strandäng och brygga. Tack vare varierande ängs- och gräsväxter, blomsterplanteringar och naturelement har området blivit mångsidigt och intressant. Området har också ett arboretum som ger ytterligare möjligheter till lärande, forskning och hobbyer.

Söderkulla idrottspark har bland annat följande aktiviteter:

  • Olika spelplaner (bl.a. målburar och basketkorgar)
  • Ett eget område för parkour och skateboarding
  • Ett arboretum
  • Nedgrävda studsmattor
  • En sankmarkspöl med strandäng och brygga
  • Olika grönområden och naturelement
  • Tillgängliga rutter
  • Bordsgrupper
  • Parkeringsplatser för både cyklar och bilar

Besöksinformation

Söderkulla skolväg 7, 01150 Söderkulla