Skolskjutsprinciper

Bildningsutskottet har fastställt Sibbo kommuns skolskjutsplan och skjutsprinciperna för grundskolorna och förskolorna. I detta dokument finns svaren på de flesta frågorna angående skolskjutsarna.

Notera att från och med 1.8.2019 beviljas för förskolelever i första hand skolskjuts i form av understöd för ledsagande som betalas till vårdnadshavaren, vilket innebär att vårdnadshavaren följer/skjutsar barnet till och från förskolan. Understödet, som betalas ut en gång i månaden, baserar sig på det billigaste biljettpriset inom linjetrafik för en vuxen. Understöd för ledsagande beviljas inte för resor till och från dagvårdsplatser, utan skjutsrätten gäller bara resor direkt till och från förskolan. Ledsagarersättningen beviljas om skolvägen är över 5 km lång, eller om den enligt bildningsutskottets beslut anses vara farlig.