Koulukuljetusperiaatteet

Sivistysvaliokunta on vahvistanut Sipoon kunnan peruskoulujen ja esiopetuksen kuljetussuunnitelman ja kuljetusperiaatteet. Tästä dokumentista löytyy vastaukset useimpiin kysymyksiin koulukuljetusten pelisäännöistä.

Huomatkaa että esikoululaisille myönnetään 1.8.2019 alkaen ensisijaisesti koulukuljetus huoltajalle maksettavan saattoavustuksen muodossa, mikä tarkoittaa, että huoltajat huolehtivat oppilaan kuljettamisesta esikouluun ja takaisin. Korvaus on aikuisen sisäisen joukkoliikenteen halvimman lipputuotteen suuruinen. Korvaus maksetaan huoltajan pankkitilille jälkikäteen kuukausittain. Saattoavustus myönnetään, mikäli matkan pituus on yli 5 km tai koulumatka on sivistysvaliokunnan päätöksen mukaan luokiteltu vaaralliseksi.