Sibbos handbok om skolskjutsar

Denna handbok presenterar principerna för beviljande av avgiftsfri skolskjuts i Sibbo kommun och ger anvisningar om hur man ansöker om skolskjutsförmån.

Handboken berättar för vårdnadshavarna när barnet har rätt till avgiftsfri skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning i Sibbo kommun.