Sipoon koulukuljetusopas

Tässä oppaassa esitellään Sipoon kunnan maksuttoman koulukuljetuksen myöntämisperiaatteet ja annetaan ohjeet kuljetusedun hakemiseen.

Oppaasta huoltajille selviää, milloin lapsi on oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen Sipoon kunnan esi- ja perusopetuksessa.