Rosk’n Rolls e-tjänst

Anslutning till avfallshanteringen, uppdatering av kunduppgifter, justering av tömningsdagen och ändring av tömningsintervallet. Du måste logga in för att kunna använda tjänsten. När du loggar in för första gången fungerar kundnumret som användarnamn och fakturanumret som lösenord.