Ratatupa

I byggnaden verkar Sibbo Kommuns Sysselsättningsenhet Vägskälet. Byggnaden fungerar som deras kontor och pausutrymme.

Besöksinformation

Stora Byvägen 38, 04130 Sibbo