Portalen för främmande arter

Med hjälp av denna portal för främmande arter kan du identifiera och rapportera främmande arter. Sidorna innehåller information om och bilder på främmande arter, kartor över deras utbredning och anvisningar för bekämpning av arterna.