Poljin.fi

Sibbo hör till ett riksomfattande nätverk för cykelkommuner. Mer information om Nätverket för cykelkommuner finns på finska på webbplatsen poljin.fi.

Länk

Poljin.fi