Planstomme för Nickby

Planstommen bildar en helhetsbild som styr detaljplanläggningen och framtidens markanvändning i Nickby.