Nikkilän kaavarunko

Kaavarunko muodostaa asemakaavoitusta ohjaavan kokonaiskuvan Nikkilän maankäytön tulevaisuudesta.