Östanåparkens gräs

Östanåparkens gräs 100 x 60 m.

Besöksinformation

Trädgårdsmästarens väg 8, 04130 Sibbo

Ordningsstadga för idrottsanläggningar

Gräsplaner 16.5. – 15.9.2022_ ansökningstiden mars 2022