Ordningsnummerregister för dem som ansöker om ordningsnummer

Från och med den 1 september 2023 kan du få det nödvändiga ordningsnumret från ordningsnummerregistret för att ansöka om en bostadsrättsbostad. Numret är avgiftsbelagt och gäller i två år. Skaffa ordningsnumret innan du ansöker om bostad hos ett bostadsrättssamfund.

Ett bostadsrättssamfund kan ansöka om ett nummer för din räkning om ni kommer överens om detta med samfundet.

Du kan ansöka om ett nummer för en annan persons räkning om denne ger dig fullmakt att ansöka om numret. Namnet på den nödvändiga Suomi.fi-fullmakten är Ansökan om ordningsnummer till bostadsrätt.

Om det sker ändringar i de uppgifter du angett i ansökan kan du uppdatera uppgifterna i registret. Du kan också kontrollera uppgifterna för ditt nummer eller ta numret ur bruk.

Gör så här

Logga in i ordningsnummerregistret med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Fyll i dina uppgifter i ansökan samt eventuella medsökandes person- och kontaktuppgifter.

Betala ordningsnumret i nätbanken som kortbetalning eller mobilbetalning. Betalningen återbetalas inte.