Nödnumret 112

I Finland används endast ett nödnummer. Ring nödnumret 112 i brådskande nödsituationer där du behöver hjälpande myndigheter på plats (polisen, akutvården, räddningsväsendet, socialarbetet). Nödnumret är avgiftsfritt.

Du kan ringa nödnumret 112 från en mobiltelefon eller trådtelefon utan riktnummer. Nödnumret kan också kontaktas med en låst mobiltelefon och utan SIM-kort.

Om du inte hör eller om du inte kan producera tal kan du skicka ett nödmeddelande per nödtextmeddelande. Du ska registrera dig hos tjänsten för nödtextmeddelande i förväg (https://112.fi/sv/nodtextmeddelande).

Med satellittelefon får du kontakt med nödcentralen på numret +3589 2355 0545. Numret är avgiftsbelagt och samtal till det har ingen nödsamtalsprioritet i telefonnätet (https://112.fi/sv/nodnumret-med-satellittelefon).

Ring nödnumret 112, när

  • du möter en nödsituation eller har ett brådskande behov av att få myndighetshjälp till platsen
  • du vet eller befarar att det föreligger fara för liv, hälsa, egendom eller miljön

Så här ringer du ett nödsamtal

  • Akut nödsituation?
  • Ring 112.
  • Svara på frågorna och följ de instruktioner som du får.

Om det är kö till nödnumret, bryt inte samtalet, utan vänta på linjen. Nödsamtalen besvaras alltid i den ordning samtalen kommer in.

Betjäningstider

Kontaktuppgifter

Telefon

+358 112

Webbsida