Modell för uppföljning och ingripande i skolfrånvaro i Sibbos grundläggande undervisning

Modell för uppföljning och ingripande i skolfrånvaro i Sibbos grundläggande undervisning. Modellen tillämpas i alla slags frånvaron som väcker oro (också resor, sjukdom, förseningar osv.)