Mitt FöretagsFinland

Mitt FöretagsFinland är en webbarbetsplats för företagare och de som grundat företag. På Mitt FöretagsFinland kan du förbereda etableringen av företaget, planera din affärsverksamhet och reda ut företagets utvecklingsmöjligheter. Mitt FöretagsFinland är en datasäker tjänst där du loggar in med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Mitt FöretagsFinland är en tjänst som erbjuds av den offentliga förvaltningen.

På Mitt FöretagsFinland får du tillgång till verktyg som lämpar sig för företagsverksamhetens olika faser:

  • Företagartest både för att testa beredskapen som företagare eller för att testa en affärsidé
  • Affärsverksamhetsplan (där även en del för förberedelser inför internationalisering ingår)
  • Affärsverksamhetsplanens kalkyler
  • Internationaliseringstest
  • Utvecklingskartläggning av statusen hos företagets affärsverksamhet
  • Utvecklingsvägens test för att identifiera arbetsgemenskapens utvecklingsobjekt

På webbarbetsplatsen kan du även spara dina egna dokument.

Betjäningstider