Miljöövervakningens tjänster elektroniskt via Lupapiste-tjänsten

Miljöövervakningsenheten i Sibbo kommun har tagit i bruk den nationella Lupapiste-tjänsten. Via tjänsten kan alla registrerade användare, såväl kommuninvånare som företag, ansöka om lov eller göra anmälningar inom Sibbo. Den elektroniska tjänsten täcker bland annat miljötillstånd och tillstånd för tagande av marksubstanser, bulleranmälan, befrielseansökan i enlighet med lagen om vattentjänster samt avvikelser från miljöskyddsföreskrifterna.

Användning av Lupapiste gör behandlingen av tillstånd och anmälningar smidigare. Dessutom är den som ansöker om tillstånd inte längre beroende av ämbetsverkens tidtabeller och inte heller tvungen att skicka in pappersplanketter. Lupapiste gör det möjligt att elektroniskt få rådgivning, ansöka om tillstånd och uträtta ärenden hos myndigheter. I tjänsten går det att följa med framskridandet av tillståndsärenden och projekt samt i realtid se kommentarer och änringar gjorda av andra parter. Den som uträttar ett ärende registrerar sig i tjänsten med sina bankkoder men företag kan ta i bruk ett separat Företagskonto.

Framläggande av tillståndsansökan på internet

Anslagsdokument för sådana tillstånd som ansökts via Lupapiste och som ska kungöras, hålls tillgängliga för publiken i Julkipano-tjänsten (www.julkipano.fi). Via tjänsten kan grannar och andra parter elektroniskt lämna in anmärkningar och åsikter gällande projektet.