Ympäristövalvonnan palvelut sähköisesti Lupapiste-palvelussa

Sipoon kunnan ympäristövalvontayksikössä on otettu käyttöön valtakunnallinen Lupapiste-palvelu. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Sipoon alueella. Sähköinen palvelu kattaa mm. ympäristö- ja maa-ainesluvat, meluilmoituksen, vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset sekä poikkeamisen ympäristönsuojelumääräyksistä.

Lupapisteen käyttö sujuvoittaa lupa- ja ilmoituskäsittelyä. Lisäksi se vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista ja paperisten asiakirjojen toimittamisesta. Lupapiste mahdollistaa neuvonnan, luvanhaun ja viranomaisasioinnin hoitamisen sähköisesti. Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan, mutta yritykset voivat rekisteröidä käyttöönsä erillisen Yritystilin.

Lupahakemukset nähtäville internettiin

Lupapisteen kautta haettujen kuulutettavien lupien julkipanoasiakirjat ovat kaikkien nähtävillä Julkipano-palvelussa (www.julkipano.fi). Palvelun kautta hankkeen naapurit ja muut asianosaiset pääsevät jättämään sähköisesti muistutuksia ja mielipiteitä hankkeesta.