Metsätien päiväkoti

Metsätien päiväkoti ligger i Nickby. Daghemmet har tre avdelningar och erbjuder småbarnspedagogik för barn i åldern 1–5 år. Daghemmet är finskspråkigt.

Betjäningstider

Måndag06:30 - 17:00
Tisdag06:30 - 17:00
Onsdag06:30 - 17:00
Torsdag06:30 - 17:00
Fredag06:30 - 17:00

Kontaktuppgifter

Telefon

Koivikko 1-3 åringar

+358 401914253

Kuusikko 3-5 åringar

+358 401914254

Männikkö 3-5 åringar

+358 401914252

Daghemsföreståndare Nina Laine

+358 401594607

Webbsida

Besöksinformation

Skogsvägen 12, 04130 Sibbo