Mer information om rågång

Mera information om utredning av fastighetens gränser, ansökan om rågång och förrättningens innehåll.