Mer information om rågång

Mera information om utredning av en fastighets gränser, ansökan om rågång och förrättningens innehåll.