Massby bollplan

Massby bollplan. Gräs, 100 x 60 m.

Besöksinformation

Massbyvägen 35, 01150 Söderkulla

Ordningsstadga för idrottsanläggningar

Gräsplaner 16.5. – 15.9.2022_ansökningstiden mars 2022