Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland

Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland. Till samarbetsområdet hör städerna Borgå, Helsingfors, Lovisa och Vanda och kommunerna Lappträsk och Sibbo.

Kontaktuppgifter

E-postadress

maaseututoimi@loviisa.fi

Webbsida