Kundservice för miljöfrågor

Kundservicen för miljöfrågor ger råd i frågor som rör miljöärenden vid ELY-centralerna och svarar på allmänna frågor.

Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.

E-post: kundservice.miljo@ntm-centralen.fi

Chat: kl. 9–15 på Miljö-sidor på tjänsten ntm-centralen.fi och på vatten.fi.

Betjäningstider

Måndag09:00 - 15:00
Tisdag09:00 - 15:00
Onsdag09:00 - 15:00
Torsdag09:00 - 15:00
Fredag09:00 - 15:00

Kontaktuppgifter

Telefon

+358 295020901

Webbsida