Koululiitu - farlig skolväg

Koululiitu visar på kartan med hjälp av olika färger hur farlig en väg anses vara för barn och unga i olika åldrar. Elever i förskolan och första- andra och tredjeklassister som färdas längs dessa vägar beviljas skjuts/understöd på anhållan av föräldrarna oberoende av resans längd. Korsande av en dylik väg anses dock inte vara grund för skolskjuts.

Webbsidan är finskspråkig.